California Fungi—Rubroboletus eastwoodiae
Boletus satanas
(Photo: © Michael Wood)

Rubroboletus eastwoodiae (Murrill) Vasquez, Simonini, Svetasheva, Mikšík & Vizzini
Fungal Diversity 83: 200. 2017.

Common Name: satan's bolete

Synonyms: Boletus eastwoodiae (Murrill) Sacc. & Trotter; Suillellus eastwoodiae Murrill; Rubroboletus eastwoodiae (Murrill) Arora, C.F. Schwarz & J.L. Frank (nom. inval.)

Misapplied name: Boletus satanas Lenz