California Fungi—Lycoperdon subcretaceum
Lycoperdon subcretaceum
(Photo: © Michael Wood)

Lycoperdon subcretaceum (Zeller) Jeppson & E. Larss.
Agarica 29: 90. 2010.

Common Name: none

Synonyms: Calvatia subcretacea Zeller; Handkea subcretacea (Zeller) Kreisel; Gastropila subcretacea (Zeller) P. Ponce de León