California Fungi—Lepiota decorata
Lepiota decorata
(Photo: © Fred Stevens)

Lepiota decorata Zeller
Mycologia 21(2): 103. 1929.

Common Name: none

Synonym: Lepiota pulcherrima Zeller