Lepiota castaneidisca
Lepiota castaneidisca
(Photo: © Michael Wood)

Lepiota castaneidisca Murrill
Mycologia 4: 232. 1912.

Common Name: none

Misapplied name: Lepiota cristata